Závěrečná zkouška a její průběh

Žadatel o řidičské oprávnění absolvuje po skončení kurzu zkoušku z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel. Zkouška ze skupiny B se skládá z těchto dvou částí:


Zkouška z předpisů o provozu vozidel – se skládá v elektronické podobě na počítači. Test obsahu obsahuje 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním až čtyřmi body. Otázky mají vždy jednu správnou odpověď. Pro úspěšné provedení zkoušky musí žadatel dosáhnout nejméně 43 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů. Zkouška trvá maximálně 30 minut.


Zkouška z praktické jízdy – žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá min. 30 min. Aby žadatel prospěl, nesmí se dopustit žádné hrubé chyby nebo přestupku (např. jízda na červenou, nedání přednosti v jízdě, nezastavení na příkaz značky "Stop, dej přednost v jízdě", vjetí do zákazu vjezdu, nedání přednosti zprava, přejetí podélné čáry souvislé a podobně).


Opravná zkouška

Pokud žadatel u některé nebo i u více zkoušek neprospěje, musí se zúčastnit zkoušky opravné, a to podle zákona nejdříve za pět pracovních dní. Počet opravných zkoušek je omezen tak, že od závěrečné zkoušky (první zkoušky) musí žadatel úspěšně složit zkoušku ze všech předmětů (testy, jízdy) nejpozději do šesti měsíců. Pokud tak neučiní, musí podle zákona absolvovat v autoškole nový kurz v plném rozsahu.